Ontstaan

Vanaf 1990 tot en met 2020 ben ik werkzaam geweest bij Oving Architekten. Al in 2015 ben ik een architectenbureau begonnen onder mijn eigen naam: Architectenbureau Gerben van der Kooi.  Ik ontwerp, denk mee en werk dit uit ter realisatie. Groot of klein, exterieur of interieur dat maakt niet uit.

 

Ontwerpfilosofie

Er is in mijn ogen sprake van een goed ontwerp, indien er binnen het gestelde budget een plan is gerealiseerd die voldoen aan de wensen van de opdrachtgever en tot tevredenheid van de gebruikers. Voorwaarden hierbij zijn dat het op een duurzame wijze tot stand is gekomen, er sprake is van een goed binnenklimaat en de onderhoud- en beheerskosten op een laag niveau liggen. Door de scheiding tussen drager en inbouw moet een gebouw veranderingen in gebruik of functie kunnen opvangen en daarom is het ook van belang dat het maatschappelijk geaccepteerd wordt. Iedereen moet er trots op zijn. Nu en in de toekomst!

 

Werkwijze

Elke bouwopgave is uniek en geen proces gelijk, maar als pragmaticus werk ik van grof naar fijn. Het begint allemaal met goed luisteren naar de opdrachtgever. Vervolgens kan ik door middel van heldere concepten de gebruikers, de opdrachtgever en andere betrokkenen meenemen tijdens het ontwerpproces. Ik zie mijzelf als creatief en oplossingsgericht. Daarnaast onderschrijft ik de ambitie om gebouwen duurzaam en energiezuinig te bouwen, gebruikmakend van materialen die het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten.

 

Ondersteuning

Als een project omvangrijk is kan ik terugvallen op externe expertise voor extra ondersteuning, dat zorgt ervoor dat planningen makkelijk worden gehaald en het geeft mij de kans om de voortgang en de kwaliteit te bewaken.

 

Complexiteit

Een goed eindresultaat is alleen te behalen door een goede samenwerking met de gebruikers, de bouwfysisch adviseur en de constructeur. Ik kan, mede dankzij mijn ervaring, de integratie van het bouwkundig en technisch ontwerp met de gebouwgebonden installaties tijdens het gehele proces monitoren. Mijn doel is om te komen tot een oplossing waarbij er minder in deeloplossingen wordt gedacht op het gebied van verlichting, ventilatie, verwarming en constructie. Indien deze deeloplossingen worden geïntegreerd kan er met minder financiële middelen meer worden bereikt.

 

Verantwoording

Bij de projecten op deze website treft u eigen projecten aan, maar ook projecten die onder de vlag van Oving Architekten zijn gerealiseerd. Deze wil ik hier dan ook graag voor bedanken! Verder ben ik Jim Ernst Fotografie zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van diverse foto’s (© jimernstfotografie).